Ako na počítač? Tipy - Triky - Návody - Videá

Pre koho


Pre každého, kto využíva počítač na prácu alebo štúdium
Pre každého, kto má občas problém pri počítači a hľadá riešenie

 

Čo

 

  Chcete odskúšať 

 

Viac ako 35 najdôležitejších tém / zručností pri práci s počítačom doma, v práci alebo škole!

Texty a viac ako 300 minút inštruktážnych videí k jednotlivým témam!

Konkrétne v moduloch:
 

   OS Windows  

/ písanie rôznych znakov na klávesnici, prepínanie, ukladanie a zálohovanie,
bezpečnosť, formáty, printscreen, .../

 

   MS Word   

/ nastavenia programu, šablony, štýly, viacstranové dokunenty,
hromadná korešpondencia, tabuľky, tvary, zoznamy, hlavička a päta, .../

 

   MS Excel   

/ nastavenie, práca s bunkami, formátovanie, podmienený formát,
vzorce, funkcie, absolútna adresa, tabuľky, grafy,
zoradenie, filtrovanie, kontingenčné tabuľky a grafy, .../

 

   Internet   

/ už čoskoro - prehliadače, rozšírené vyhľadávanie, bezpečnosť,
cloudové služby, .../

 

Pripravujeme MS Power Point + MS Outlook

 

  Chcete odskúšať 

Prečo

Pre zvýšenie hodnoty na trhu práce

Pre rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu s počítačom

Pre lepšie postavenie v zamestnaní prípadne nové – lepšie zamestnanie

Pre zvýšenie sebavedomia a uľahčenie si života v dobe nástupu nových technológií
 

Kedy
 

Kedykoľvek v práci alebo v pohode domova po zakúpení prístupu k jednotlivým modulom

 

Kto

Jaroslav Durec, lektor vzdelávania dospelých, informatik

 

Každý z nás má určité danosti. Niekto je manuálne zručný, umelecky nadaný, niekomu viac vyhovuje práca s ľuďmi a ďalší zasa najradšej pracuje s číslami.

Všetci ale máme na začiatku 3. tisícročia niečo spoločné. Prišla nová doba, nazývaná tiež "informačná revolúcia" a tá očakáva nových ľudí.

Ak chceme získať dobrú prácu alebo si udržať skvelé zamestnanie, musíme sa stále učiť a byť o krok vpredu. No a práve možnosť byť stále "in" sa ku nám dostáva cez počítače, internet, tablety, ...

 

 

  Chcete odskúšať