Tipy - Triky - Návody - Videá

Pre koho?


Pre každého, kto využíva počítač na prácu alebo štúdium
Pre každého, kto má občas problém pri počítači a hľadá riešenie

 

Čo?

Dôležité zručnosti a činnosti pri práci s počítačom doma, v práci alebo škole. Konkrétne v moduloch:

OS Windows

MS Word

MS Excel

Internet

 

Pripravujeme MS Power Point + MS Outlook

 

Prečo?

Pre zvýšenie hodnoty na trhu práce

Pre rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu s počítačom

Pre lepšie postavenie v zamestnaní prípadne nové – lepšie zamestnanie

Pre zvýšenie sebavedomia a uľahčenie si života v dobe nástupu nových technológií
 

Kedy?
 

Kedykoľvek v práci alebo v pohode domova po zakúpení prístupu k jednotlivým modulom

 

Kto?
 

Jaroslav Durec, lektor vzdelávania dospelých, informatik

 

Každý z nás má určité danosti. Niekto je manuálne zručný, umelecky nadaný, niekomu viac vyhovuje práca s ľuďmi a ďalší zasa najradšej pracuje s číslami.

Všetci ale máme na začiatku 3. tisícročia niečo spoločné. Prišla nová doba, nazývaná tiež "informačná revolúcia" a tá očakáva nových ľudí.

Ak chceme získať dobrú prácu alebo si udržať skvelé zamestnanie, musíme sa stále učiť a byť o krok vpredu. No a práve možnosť byť stále "in" sa ku nám dostáva cez počítače, internet, tablety, ...